График
часове: Всеки петък и събота

Д-р Делян Еврев

Съдов хирург и Кардиохирург

Образование
Д-р Делян Еврев завършва медицина в Медицински университет - София през 2007 г. и започва да работи като специализант по кардиохирургия в Клиника по кардиохирургия на УМБАЛ „Лозенец“.
Квалификации
От 2009 г. е избран за редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г. От 2013 г. има сертификат за професионална квалификация – правоспособност по „Ултразвукова съдова диагностика“. През 2016г. завършва магистратура по Управление на Здравеопазването в Международно Висше Бизнес Училище гр. Ботевград. От 2018 г. е специализант по Съдова хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и през 2022 г. придобива втора специалност по съдова хирургия. От 2022 г. е зачислен за свободна докторантура към Катедра по Хирургически болести, акушерство и гинекология на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.
Биография
Има интереси в кардиохирургията, съдовата хирургия, ултразвуковата съдова диагностика, флебологията и венозните заболявания, както и трансплантологията, като част от трансплантационната програма на МБАЛ „Лозенец“. Член е на Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия, Българското Национално Дружество по Съдова и Ендовакуларна Хирургия и Ангиология, Българско Дружество по Ангиология, Българско Дружество по Кардиохирургия, Българското Дружество по Трансплантология.