График
02.03.2024
часове: от 10:30 часа до 15:30 часа
30.03.2024
часове: от 10:30 часа до 15:30 часа

Д-р Диана Василева Бецинска – Невролог

Нервни болести / Неврология

Кабинет:

Образование
МУ - София, с професионална квалификация магистьр-лекар
Квалификации
след успешно положен дьржавен изпит придобива права на специалист по: Нервни болести