График
часове: ВСЯКА ПЪРВА И ТРЕТА СЪБОТА ОТ 10:00Ч ДО 13:00Ч НЗОК

Д-р Екатерина Митова

Педиатър

Кабинет: