График
02.03.2024
часове: от 10:30 часа до 14:30 часа
30.03.2024
часове: от 10:30 часа до 14:30 часа

Д-р Соня Каракънева

Нервни болести / Неврология

Кабинет:

Образование
1979 г. – завършено висше образование в МА град София
Квалификации
1987 г. – призната специалност по Неврология • 1986 г. – курс по невровегвтология – МА – 1 база – проф. Боснев • 1986 г. – курс по невровегвтология – МА – 4 км. – проф. Вантов • 1989 г. – курс по доплеровасонография – МА – 1 база – проф. Шотеков • 1996 г. – курс по доплеровасонография – Университетска болница – град Комо – Италия Д-р Соня Каракънева – основател и секретар на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и част от екипа на Клиника по функционална диагностика на нервната система на ВМА, бе избрана за „Невросонолог на годината 2019“.
Биография
Професионален път: • 1979 г. – завършено висше образование в МА град София • 1987 г. – призната специалност по Неврология • 1980 – 1982 г. – военен санаториум – град Велинград, като завеждащ неврологичен кабинет • 1982 – 1989 г. – ординатир – завеждащ вегетологичен кабинет към Катедра неврология, неврохирургия и психиатрия на ВВМИ – София • oт 1989 г. – ординатор – завеждащ кабинет по Доплерова сонография и вегетология към ЛФДНС – Катедра по неврология и неврохирургия към ВМА София • oт 2005 г. – началник II отделение към ЛФДНС – Катедра по неврология и неврохирургия към ВМА София Участие в курсове за следдипломна квалификация: • 1986 г. – курс по невровегвтология – МА – 1 база – проф. Боснев • 1986 г. – курс по невровегвтология – МА – 4 км. – проф. Вантов • 1989 г. – курс по доплеровасонография – МА – 1 база – проф. Шотеков • 1996 г. – курс по доплеровасонография – Университетска болница – град Комо – Италия