График
02.03.2024
часове: от 12:00ч до 18:00ч

Д-р Йоана Иванова д.м.

Акушер-Гинеколог

Образование
Д-р Йоана Иванова завършва „Медицина“ през 2012 г. в Медицински Университет – Плевен. От 2013 г. е специализант по Акушерство и гинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – ЕАД, гр. Плевен. От 2018 г. е редовен докторант по образователна и научна специалност „Акушерство и гинекология“ към МУ-Плевен под ръководството на акад Григор Горчев. От същата година е асистент към катедра „Акушерство и гинекология“ при МУ-Плевен за студенти англоезично обучение. През 2020 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология” и магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Доктор на медицинските науки от 2022г.
Квалификации
Има проведени множество курсове и специализации в страната и чужбина, най-значими от които: Диагностична лапароскопия в гинекологията – I-во ниво; Laser Treatment; Myoma’s Challenge in Front of Fertility Surgery; Managing Preterm Birth; Intrapartum fetal monitoring; Maternal complications during pregnancy; A practical approach of Ob/Gyne Ultrasound Examination; Managing incidental findings in gynecology; Basic Training course, Singapore: A practical approach to the ob/gyn ultrasound scan, Доплеровото изследване в акушерството, Ехография на майката и плодa
Биография
Д-р Иванова е член на следните научни дружества: Българска асоциация по миниално инвазивна гинекологична хирургия, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Fetal Medicine Foundation. Специализирана в неинвазивното лечение на миома на матката.