За медицинският център Св. Димитър Благоевград

Нашата цел е да предоставяме изключителни медицински грижи с индивидуално отношение към всеки клиент, който търси нашата помощ. Когато се обърнат към нас за помощ, пациентите получават лично внимание и висококачествени медицински грижи. 

МЦ "Свети Димитър"

Медицински център “Свети Димитър” Благоевград, предлага доболнична медицинска помощ в различни области на медицината, включително физиотерапия и рехабилитация, акушерство и гинекология (аг), кардиология, урология, педиатрия, ортопедия и травматология, и белодробни болести. Екипът от опитни лекари използва модерно медицинско оборудване за диагностициране и лечение на различни заболявания. Те се стремят да предоставят медицински услуги с отлично качество и лично отношение към всеки пациент.
Play Video

Кабинети

Физиотерапията осигурява както краткосрочни, така и дългосрочни ползи за пациентите. Физикалната терапия се използва за...
Редовната и последователна грижа за женското здраве трябва да е приоритет за всяка жена. Профилактичните АГ...
Запишете си час за кардиолог в Медицински Център Св. Димитър гр. Благоевград. Сърцето е най-важният орган...
Не пропускайте своя преглед при уролог. Урологията е медицинска специалност, която анализира и лекува уринарната система...
Педиатрията е специалност, която се занимава с проследяване на физическото и нервно – психическо развитие...
Ортопедията се занимава с диагностиката и лечението на болести на опорно-двигателния апарат, или с други...
Пулмологията е медицинска специалност, която се занимава със заболявания, засягащи дихателните пътища. Известна е също...
Оборудвана технологично с най-актуалната и надеждна апаратура. Гарантираме висока прецизност на получените резултати, като боравим...
В зависимост от целта на операцията, локализацията и тежестта на болестния процес, използваната техника и...
В Центъра се извършва функционална (неинвазивна) диагностика на всички видове съдова патология. Основен преоритет са...
Кардиохирургията е подраздел на хирургията или специализация в хирургията, занимаващ се с оперативното лечение както на заболявания, така и...
Ендокринология и болести на обмяната (ендокринология) е профилна специалност на основната специалност „Вътрешни болести“. В...
Нефрологията е подспециалност на вътрешните болести, която се фокусира върху диагностиката и лечението на бъбречни...
Към невронауката произлизат дисциплини като невроучебна невротика и неврология. Използваните от невроучените техники се разпростират...
Неврохирургията е дисциплина, която се фокусира върху диагностицирането и лечението на нарушения на главния мозък,...
Гастроентеролозите извършват редица диагностични и терапевтични процедури, включително колоноскопия, езофагогастродуоденоскопия (EGD), ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP), ендоскопски...
Дерматологията се занимава с откриването и лечението на всички типове проблеми и заболявания на епидермиса....