Кардиохирургия

Предмет на сърдечната хирургия е оперативното лечение на: вродени заболявания на сърцето и големите съдове придобити заболявания на сърцето (клапни пороци, лечение на исхемичната болест на сърцето) болести на перикарда (изливи, констриктивен перикардит), болести на големите съдове (аневризма на аорта, дисекация на аорта) симптоми на ритъма  или ритъмна патология
Кардиохирургия

Кардиохирургия

Кардиохирургията е подраздел на хирургията или специализация в хирургията, занимаващ се с оперативното лечение както на заболявания, така и на травми и други нуждаещи се от спешно лечение състояния на сърцето или на сърдечвно-съдовата система. В някои случаи може да се използва и терминът кардиотораксиална хирургия, който е уточняващ, че сърдечно-съдовите и белодробните заболявания са свързани и хирургичната намеса може да се отнася и до двете.

 

Кардиохирургия - специалисти

Д-р Делян Еврев

Съдов хирург и Кардиохирург

Запишете си час

Моля попълнете своите данни, изберете предпочитана дата и час и от какъв тип помощ имате нужда. Ние ще се свържем с вас, за да уточним подробностите.

Избор на ден и час